Seminář DG se koná v pátek od 9.00 hod v seminární místnosti MÚUK Karlín, Sokolovská 83, III.patro. Na semináři se střídají témata z různých oblastí (Penroseova transformace a integrální geometrie, teorie twistorů, invariantní operátory na homogenních prostorech, nekomutativní geometrie, atd.).

Seminář HA se koná ve čtvrtek v seminární místnosti MÚ UK, Karlín, Sokolovská 83, III.patro, od 10.40 hod. V tomto semestru budou základními tématy semináře PARABOLICKÉ GEOMETRIE a BGG RESOLUCE. Seminář bude koncipován jako pracovní se zaměřením na získávání nových výsledků.

Na semináři přednášejí také hosté MÚ UK ze zahraničí.

Použité zkratky: DG=seminář Diferenciální geometrie, HA=seminář Harmonické analýzy.

Czech