Matematický ústav Karlovy Univerzity (MÚ UK) byl založen v roce 1956 Eduardem Čechem, významným českým matematikem. Oproti počátkům existence jsou současné výzkumné a pedagogické aktivity matematického ústavu v rovnováze. V současné době v ústavu pracují dvě akademická oddělení: Oddělení analýzy a geometrie a Oddělení matematického modelování. Jednotlivé skupiny pořádají tradiční semináře, např. seminář z matematické analýzy, seminář diferenciální geometrie či Nečasův seminář mechaniky kontinua, a organizují pravidelně mezinárodní konference jako zimní školu Geometry and Physics, Equadiff či Mathematics of mechanics of fluids.

Skupiny v MÚ UK se podílely a podílejí na významných výzkumných projektech, jako je Nečasovo centrum matematického modelování a Ústav Eduarda Čecha.

Speciální podskupina v ústavu se stará o provoz počítačové sítě v celé Matematické sekci (budova Karlín) a o provoz počítačových laboratoří (60 počítačů).

V MÚ UK je redigován prestižní matematický časopis Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae (CMUC), založený E. Čechem v roce 1960 a mající významné postavení mezi odbornými matematickými časopisy.

 

Czech